Halikko P 13 215°, 16.3.2002 © Oiva Hakala/ Visuaalinen maisemaseuranta/ MTT:n arkisto

Lisämateriaalit

Suomalainen maalaismaisema muuttuu paljon yksittäisen vuodenkin aikana, kun vuodenajat vaihtuvat. Suomalaisille vuodenaikojen tuomat muutokset maisemassa ovat itsestään selviä, mutta esimerkiksi eteläeurooppalaiselle näin jyrkät erot vuodenaikojen välillä ovat eksoottinen näky.
Viljelymaiseman neljä vuodenaikaa

Viljelykierto muuttaa vuosittain lähestulkoon jokaista peltomaisemaa. Etenkin viljanviljelyssä kunkin peltolohkon kasvilajia on tarpeen vaihtaa parin vuoden välein, ja nurmiakin uudistetaan säännöllisin väliajoin. Erilaisten viljelykasvien kirjo tuo peltomaisemaan mosaiikkimaista vaihtelua.
Viljelykasvi muuttaa maisemaa

Maaseutumaisema on syntynyt maatalouden harjoittamisen tuloksena. Jokainen viljelijä arvostaa maisemaa, jossa itse päivittäin elää ja työskentelee. Monet viljelijän toimet parantavat maiseman laatua myös muiden silmissä. Esimerkiksi laiduntavat eläimet, perinnebiotooppien hoito, vanhojen rakennusten kunnostaminen ja pensaikkojen raivaus koetaan yleisesti maiseman miellyttävyyttä lisääviksi toimenpiteiksi.
Maanviljelijä maiseman hoitajana

Etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen syrjäseuduilla maatalous on viime vuosikymmeninä taantunut. Muuallakin monet pienet maatilat ovat lopettaneet toimintansa, ja talot ovat jääneet tyhjilleen. Tämän seurauksena peltoja on metsitetty tai hylätty metsittymään. Toisaalta maiseman umpeenkasvua tapahtuu myös tuotantoa jatkavilla maatiloilla. Heikkotuottoisia luonnonlaitumia hylätään, eikä ojanvarsien tai reunametsien raivaamiseen enää löydy aikaa.
Hylkääminen, umpeenkasvu

Etenkin suurempien kasvukeskusten läheisyydessä maaseutumaisema muuttuu myös leviävän asutuksen ja muun rakentamisen seurauksena. Uusia yksittäistaloja, teitä, teollisuutta ja asutusalueita kohoaa sinne tänne. Näkymät muuttuvat, maatalouden rooli maisemassa vähenee.
Rakentaminen, kaupungistuminen