Inkoo P3, 28.06.2011 © Martina Motzbäuchel / Visuaalinen maisemaseuranta / MTT:n arkisto

Tausta

Tapio Heikkilä, Ruovesi P40, 18.07.2012 © Martina Motzbäuchel

Tapio Heikkilä, Ruovesi P40, 18.07.2012 © Martina Motzbäuchel

Visuaalinen maisemaseuranta -hankkeen tavoitteena on ollut dokumentoida valokuvaamalla suomalaisia kulttuurimaisemia ja seurata siten niissä tapahtuvia muutoksia. Kohteina ovat olleet tyypilliset viljelymaisemat sekä perinnemaisemat.

Peltomaisemia ja perinnebiotooppeja on kuvattu eri vuosina ja osin myös erilaisilla periaatteilla. Tietoa käytetyistä kuvausmenetelmistä löytyy alta. Tarkemmat yksityiskohdat visuaalisen maisemaseurannan menetelmistä ja tuloksista löytyvät Linkit-sivulla esitellyistä julkaisuista.

Kuvaukset peltomaisemissa

Kuvaukset perinnebiotoopeilla

Tämän verkkosivuston tuottamisesta on vastannut Suomen ympäristökeskus (SYKE). Työn rahoittaja oli ympäristöministeriö. Visuaalisen maisemaseurannan kuva-aineistot saatiin käyttöön Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen (MTT) luvalla.

TaT Tapio Heikkilä käynnisti visuaalisen maisemaseurannan kuva-aineistojen keräämisen vuonna 1996. Hänen vuonna 2007 valmistunut väitöskirjatyönsä perustui näihin aineistoihin. Heikkilä työskentelee maisemansuojeluun liittyvissä tehtävissä ympäristöministeriössä (virkavapaalla).

TaM Martina Motzbäuchel on osallistunut vuodesta 2005 alkaen keskeisesti visuaalisen maisemaseurannan maastokuvauksiin ja kuva-aineistojen arkistoimiseen. Hän työskentelee free lance –valokuvaajana.

Oiva Hakala on toiminut Visuaalisen maisemaseurannan valokuvaajana vuodesta 1996 lähtien. Hän työskentelee Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa.

FT Reija Hietala
on osallistunut hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun työn eri vaiheissa. Hän työskentelee nykyisin Turun yliopiston maantieteen laitoksella.