Ruovesi P40, 18.7.2012 © Tapio Heikkilä / Visuaalinen maisemaseuranta/ MTT:n arkisto

Kuvaukset perinnebiotoopeilla

Perinnebiotooppien visuaalisessa seurannassa kuvauksia tehtiin 48 alueella, joista puolet valittiin Uudeltamaalta ja puolet Pirkanmaalta. Kaikki kuvauskohteet oli arvioitu luontoarvoiltaan merkittäviksi 1990-luvulla tehdyssä valtakunnallisessa perinnemaisemien inventoinnissa. Ne sisältyivät myös Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimukseen, jossa selvitettiin hoitotoimien vaikutusta perinnebiotooppien eliölajistoon.

Kullakin perinnebiotooppikohteella kuvaukset tehtiin neljässä maastopisteessä. Nämä pisteet on sijoitettu SYKEn käyttämän 50 x 50 metrin koealan neljään kulmapisteeseen. Kustakin kulmapisteestä on otettu aina kaksi kuvaa, yksi kohti myötäpäivään seuraavaa kulmaa ja toinen kohti vastakkaista kulmapistettä. Yhdellä kuvauskerralla kustakin kohteesta on siten otettu kahdeksan kuvaa. Alla on esimerkkinä koko kahdeksan kuvan kuvasarja yhdestä kuvauspisteestä:

Pornainen P6, 7.7.2011

Kuvaukset toistettiin samoilla kohteilla pääsääntöisesti kolmeen kertaan: vuonna 2001, vuosina 2006–2007 ja vuosina 2011–12. Muutamilla alueilla kuvauksia tehtiin myös välivuosina.

Seurannan aikana erilaisista perinnebiotoopeista on kertynyt noin 2000 valokuvaa, joista tällä sivustolla esitellään noin 100.