Ruovesi P40, Martina ja Tapio. 2012 © Tapio Heikkilä / Visuaalinen maisemaseuranta/ MTT:n arkisto

Kuvaukset peltomaisemissa

Viljelymaisemien visuaalisessa seurannassa kuvauksia tehtiin yhteensä 13 alueella, joista kymmenen oli valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Yksittäiset kuvauspisteet valittiin ennakkoon tehtyjen karttatarkastelujen avulla.

Kullakin alueella kuvaukset tehtiin 6–13 maastopisteessä, jotka ovat luotettavasti uudelleen paikannettavissa (esimerkiksi teiden tai ojien risteyskohdissa). Jokaisesta kuvauspisteestä otettiin kuvat kohti kaikkia pääilmansuuntia. Alla on esimerkkinä koko neljän kuvan kuvasarja yhdestä kuvauspisteestä:

Sotkamo, kuvauspiste P4, 4.8.2010

Kuvaukset toistettiin samoilla kohteilla pääsääntöisesti neljään kertaan: vuosina 1996, 2000, 2005 ja 2010. Muutamilla alueilla kuvauksia on tehty myös välivuosina. Vuoden 1996 kuva-aineistot olivat pääsääntöisesti mustavalkoisia ja erilaisella kuvakoolla. Tämän vuoksi niitä ei käytetty tällä verkkosivustolla. Myöhempinä vuosina kerätyt kuva-aineistot ovat ilmiasultaan yhdenmukaisia keskenään.

Seurannan aikana viljelyalueilta on kertynyt noin 2700 valokuvaa, joista tällä sivustolla esitellään noin 200.